Inf@School

    

 

 

Vervolgstudie

Wat kan je later doen met informatica? Hieronder zie je een promotiefilmpje van de NHL hogeschool.

 

NS Gekraakt? For Real?

Kan de dienstregeling en stationsomroep daadwerkelijk gekraakt worden?

 

 

 

 

 

Samenwerken loont!

Deze module is gebaseerd op "blended learning" waarin samenwerken een grote rol speelt!

Welkom op Informatica op School

Welkom op de site van Informatica op School

 

Op deze site kan je een aantal modules vinden van het vak informatica. We beginnen met de module Small Basic. In de toekomst komen er meer modules online staan, zodat jullie altijd bij het materiaal kunnen. 

 

De site maakt gebruik van het zogeheten blended learning waarbij je veelal in groepjes opdrachten volgt, en instructie gedeeltelijk in de vorm van filmfragmenten hier gaat volgen. In de les ontstaat hierdoor meer tijd voor begeleiding en het oplossen van diverse problemen.

 

 

 


•Les 1 - Inleiding in Small Basic

We zullen in deze les simpel beginnen: We gaan onze groepjes maken, rollen verdelen en we gaan beginnen een kijkje te nemen in de geweldige wereld van programmeren.

Klik hier voor les 1

•Les 2 - Wanneer/Dan?

We gaan nu werken met If Then Else... hoewel Else later aan bod gaat komen. Het is noodzakelijk dat je de eerste les goed        doorlopen hebt voordat je aan deze les gaat beginnen.
                                                                                                                 

 Klik hier voor les 2

 


 

 Uitleg Symbolen:

 

Wanneer dit symbool voor een opdracht/opmerking staat, is deze belangrijk!

 

 

 

Wanneer dit symbool voor een opdracht staat dien je deze op school te doen (in de les)

 

 

 

Wanneer dit symbool voor een opdracht staat dien je de opdracht thuis te doen als voorbereiding!

 

 

 

Leerdoelen

Hier kan je de leerdoelen vinden en wordt aan jullie uitgelegd waarom GameMaker interresant is voor het vak informatica!

 

Producteisen

Hier kan je zien waar je product minimaal aan moet gaan voldoen. Dit gebruikt de docent bij de uiteindelijke beoordeling.

 

Contact

 Je docent bereiken kan uiteraard tijdens de contacturen, maar ook via de mail. Klik hier om het mailadres tevoorschijn te toveren.